Partnerzy

OFERTA DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Zapraszamy do współpracy nauczycieli wychowania fizycznego z całej Polski.

Jeżeli jesteś zainteresowany prowadzeniem zajęć piłkarskich i masz grupę chętnych dzieci do uprawniania piłki nożnej zapraszamy do współpracy.

Celem jest wyszukiwanie utalentowanych piłkarsko dzieci chcących trenować piłkę nożną.

Skontaktuj się z nami.

Kontakt: Bartłomiej Piłat

Tel. 505 524 376

Akademia Piłkarska Marka Siweckiego Fundacja F.C. Warszawa Football School

Wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000612322; NIP: 5252655890; Regon: 364234902.
Nr konta bankowego: 58 1750 0012 0000 0000 3324 5033

Kontakt

Akademia Piłkarska Marka Siweckiego
Fundacja F.C. Warszawa Football School
ul. Sewerynów 4 lok. 23
00-331 Warszawa
email: fundacja@fcwarszawa.pl
www: fcwarszawa.pl